GIA服务器 ( 电信GIA 直连网络 )

LA-E3-1230v3/16G
 • E3-1230v3 CPU
 • 16GB 内存
LA-E3-1230v3/32G
 • E3-1230v3 CPU
 • 32GB 内存
LA-E3-1230v4/32G
 • E3-1230v4 CPU
 • 32GB 内存
LA-E3-1230v4/16G
 • E3-1230v4 CPU
 • 16GB 内存
LA-E3-1230v5/16G
 • E3-1230v5 CPU
 • 16GB 内存
LA-E3-1230v5/32G
 • E3-1230v5 CPU
 • 32GB 内存
LA-E3-1230v6/16G
 • E3-1230v6 CPU
 • 16GB 内存
LA-E3-1230v6/32G
 • E3-1230v6 CPU
 • 32GB 内存